Mera om kork

Mera kork

Kork är ytterbarken från Korkeken, Quercus Suber, som växer i Medelhavsområdet.
Korkens elasticitet, kombinerat med dess täthet, gör den till ett perfekt material för
flaskkorkar, golvplattor, isolering och andra liknande produkter. På grund av dess unika
egenskaper används kork också till high-tech applikationer som t.ex. bilmotorer.
Inom rymdindustrin har man använt kork som isoleringsmaterial i rymdfärjorna!
Användningen av kork går tillbaka till fenicierna och de gamla grekerna, och blev känt
över hela världen som ett effektivt sätt att täta amforor eller flaskor.
Faktum är att korken fortfarande är det enda material som ger en perfekt förslutning
så att vinet åldras när det lagras. Idag är korken en värdefull resurs för Portugal och
är en av Portugals viktigaste exportprodukter.

Korkeken

Korkekskogar täcker ungefär 2,5 miljoner hektar i medelhavsregionen. Det mesta finns i
Portugal, Algeriet, Spanien, Marocco, Frankrike, Italien och Tunisien. Trädet blir 250-350 år.
Korkeken måste vara 20-25 år innan man skördar korkbarken första gången, och en normal
korkek ger flera hundra kg korkbark i varje skörd och kan skördas av generationer människor.

Korkbarken skalas av i sektioner med specialyxor, ett traditionellt hantverk i Portugal
som går många hundra år bakåt i tiden. Korken skördas på ett ansvarsfullt sätt och
skadar inte eken på något sätt. Ny korkbark växer snart fram igen och får en finare struktur
efter varje skörd. En korkek kan skördas upp till 20 gånger under trädets livscykel,
vilket gör kork till en förnybar naturtillgång.

Varje år planteras nya korkekar för att säkerställa tillgången på kork. Eken får inte
fällas i Portugal utan tillstånd av myndigheterna, vilket sällan ges. Portugal som
producerar mer än 50% av världens kork, har alltid ansträngt sig för att skydda denna
värdefulla naturtillgång. De första Portugisiska lagarna som skyddar korkekar kom
redan på 1300-talet.

 

Ännu mera kork!  

Klicka på länken nedan, så får du veta mer ännu mer om kork!

 

                 the makling of cork